Holy Bible

Изключително удобна и лесна за ползване електронна Библия на няколко езика.

 • Holy Bible

 • New-Testament-Old-English
 • New-Testament-Original-Aramaic
 • New-Testament-Original-Greek

 • Old-Testament-LXX
 • Old-Testament-Original-Hebrew

 • Textus-and-Chronology

 • History-and-Archaeology

 • Holy Bible – Arabic (=2 files)
 • Holy Bible – Modern languages (=39 files)
 • Holy Bible – Original languages (=20 files)